Doa untuk Orang yang Akan Pergi

Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat penting bagi umat muslim. Doa adalah sebuah permohonan kepada Allah SWT untuk meminta sesuatu yang diinginkan. Selain itu, doa juga bisa menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, dan pengharapan kita. Salah satu doa yang sering dibaca oleh umat muslim adalah doa untuk orang yang akan pergi.

Doa untuk Orang yang Akan Pergi dalam Al-Quran

Doa untuk orang yang akan pergi sudah ada dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang berisi doa tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat tersebut berbunyi:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat seperti yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

Dalam ayat tersebut, terdapat permohonan untuk dihindarkan dari hukuman atas kesalahan yang dilakukan, dijauhkan dari beban yang terlalu berat, dan diberi kemampuan untuk menghadapi orang-orang kafir.

Doa untuk Orang yang Akan Pergi dalam Hadist

Selain dalam Al-Quran, doa untuk orang yang akan pergi juga ada dalam hadist. Salah satu hadist yang berisi doa tersebut adalah hadist riwayat Abu Dawud. Hadist tersebut berbunyi:

“Allahumma inna nas’aluka fi safarina hadzaal-birra wat-taqwaa, waminal-‘amalima tuh’ubbu wa tardhaa, Allahumma hawwin ‘alaina safarana hadzaa watwi ‘annaa bu’dahu, Allahumma antas-saahibu fis-safari, walkhaliifatu fil-ahli, Allahumma innii a’udhubika min wa’tha’is-safari, wa ka’aabatil-manzar, wa suu’il-munqalabi fil-maali wal-ahli.”

Artinya, “Ya Allah, kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan ini, dan kebaikan dari amalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan singkirkanlah jauh-jauh kesulitannya. Ya Allah, Engkaulah teman di dalam perjalanan dan pengganti keluarga. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kesulitan dalam perjalanan, dari pemandangan yang buruk, dan dari perubahan yang buruk dalam harta dan keluarga.”

Manfaat Membaca Doa untuk Orang yang Akan Pergi

Membaca doa untuk orang yang akan pergi memiliki banyak manfaat. Pertama, doa dapat membuat orang yang akan pergi merasa tenang dan terlindungi selama perjalanan. Kedua, doa dapat memperkuat iman dan kepercayaan kepada Allah SWT. Ketiga, doa dapat memperkuat hubungan antara orang yang akan pergi dengan keluarganya. Keempat, doa dapat membantu orang yang akan pergi menjaga diri dari berbagai macam bahaya.

Contoh Doa untuk Orang yang Akan Pergi

Berikut adalah contoh doa untuk orang yang akan pergi:

“Ya Allah, berikanlah keselamatan dan perlindungan kepada (sebutkan nama orang yang akan pergi) selama perjalanan. Lindungilah dia dari segala macam bahaya dan bencana. Jaga kesehatannya dan berikanlah kekuatan serta ketenangan hati selama perjalanan. Berikanlah keberkahan pada perjalanannya dan selalu dekatkanlah dia pada-Mu. Amin.”

Kesimpulan

Doa untuk orang yang akan pergi adalah salah satu doa yang penting bagi umat muslim. Doa ini memiliki banyak manfaat, di antaranya untuk memberikan perlindungan, memperkuat iman, memperkuat hubungan antara orang yang akan pergi dengan keluarganya, dan membantu menjaga diri dari berbagai macam bahaya. Selain itu, doa ini juga sudah ada dalam Al-Quran dan hadist, sehingga kita bisa mempelajari dan mengamalkannya dengan mudah. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan perlindungan dalam setiap perjalanan yang kita lakukan. Amin.”